Wydarzenia

KLASOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W KLASIE PIERWSZEJ

W środę, 12 czerwca  uczniowie z klasy pierwszej prezentowali swoje umiejętności czytelnicze podczas Klasowego Konkursu Pięknego Czytania. Dzieci czytały wylosowane teksty znajdujące się w 4 części podręcznika do edukacji polonistycznej. Przy ocenie brana była pod uwagę płynność, wyrazistość i bezbłędność czytania. W konkursie uczestniczyło 5 uczniów, do zwycięzców należą: I Czytaj więcej…

Wydarzenia

Wyjazd uczniów klas 0-2 do Ośrodka Edukacyjnego przy Magurskim Parku Narodowym

W środę -5 czerwca 2024 roku dzieci z klas 0-2 wraz z opiekunami odwiedziły Ośrodek Edukacyjny przy Magurskim Parku Narodowym. Na początku wycieczki uczniowie oglądali interaktywną ekspozycję na trzech poziomach korytarzy z nowymi ekspozyturami, które pobudzały dzieci do poszukiwań i zachęcały je do odkrywania przyrody wszystkimi zmysłami. Największą  atrakcją była Czytaj więcej…

Wydarzenia

PREZENTUJEMY  SWOJE  ZIELNIKI

W maju tego roku uczniowie klasy czwartej wykonywali zielniki. Mieli zasuszyć i właściwie opisać po10 przykładów drzew, krzewów i roślin zielnych. Wszyscy uczniowie sumiennie wykonali to zadanie. Przynieśli do oceny pięknie wykonane prace, które przedstawili na zajęciach klubu ekologa. Za swoją pracę otrzymali bardzo dobre i celujące oceny. Oceny celujące Czytaj więcej…

Wydarzenia

Poznajemy zwierzęta żyjące w naszym regionie – zajęcia w Klubie Ekologa

Na kolejnych zajęciach Klubu Ekologa uczniowie z klasy czwartej poznawali zwierzęta żyjące w Beskidzie Niskim. Odczytywali informacje o swoim regionie zamieszczone w książce wydanej przez Magurski Park Narodowy pt. ,,Przybliżyć naturę”. Następnie oglądali zamieszczone w niej zdjęcia zwierząt należących do różnych grup i gatunków występujących w Beskidzie Niskim, odczytywali ich Czytaj więcej…

Wydarzenia

DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI – 15 MAJA

W 2024 roku Dzień Polskiej Niezapominajki przypada na 15 maja (środa). Dzień Polskiej Niezapominajki został zapoczątkowany w 2002 roku przez redaktora radiowej „Jedynki”, prowadzącego „Ekoradio” Andrzeja Zalewskiego. Pomysłodawca święta  zauważył, że Dzień Niezapominajki jest okazją do zmiany swoich codziennych przyzwyczajeń w celu ochrony środowiska. Niezapominajka jest symbolem pamięci, a pamiętać powinniśmy nie tylko o Czytaj więcej…

Wydarzenia

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. W 2024 roku jest on świętowany już po raz 54.  Jak co roku jest on obchodzony w naszej szkole bardzo uroczyście. Z okazji tego święta uczniowie klasy 1, 2 i 4 przygotowali piękny apel.  Przekazywane podczas występu treści miały zwrócić uwagę na obecną kondycję Czytaj więcej…

Wydarzenia

Wyniki Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego zorganizowanego przez Wójta Gminy Nowy Żmigród  w ramach akcji edukacyjnej ,,Dbam o naszą planetę”- etap szkolny

We wtorek – 9 kwietnia 2024 r. spośród wielu pięknych prac niezależne Jury wybrało najlepsze prace konkursowe z klas 0- 5, które przeszły do etapu gminnego. Konkurs ten został zorganizowany przez Wójta Gminy Nowy Żmigród. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach.  Praca plastyczna o tematyce ekologicznej- klasa ,,0’’ ,,Zwierzątko z recyklingu” Czytaj więcej…

Wydarzenia

Znamy zasady recyklingu – zajęcia w Klubie Ekologa

Na zajęciach klubu ekologa uczniowie usystematyzowali swoją wiedzę  dotyczącą recyklingu. Na początku wyjaśnione zostało znaczenie słów: odpady, segregacja, recykling. Uczniowie odczytali z zawieszonego plakatu jakie są rodzaje odpadów oraz dowiedzieli się na co można przetworzyć odpady segregowane. Następnie uczniowie oglądali film edukacyjny pt.  ,,Segregowanie dla przyszłości” oraz baję edukacyjną dla Czytaj więcej…

Wydarzenia

Woda źródłem życia, więc ją oszczędzajmy!

W związku z obchodzonym w marcu Światowym Dniem Wody, na  świetlicy szkolnej została wykonana gazetka tematyczna pt. ,,Woda źródłem życia”. Wszyscy uczniowie  przebywający po lekcjach na świetlicy mogli się zapoznać z tą tematyką. Również na zajęciach Klubu Ekologa omawiane były zagadnienia związane ze znaczeniem wody w przyrodzie oraz koniecznością jej Czytaj więcej…

Wydarzenia

JAK WITALIŚMY WIOSNĘ ?

W  piątek  22 marca uczniowie z klas 0-5 uroczyście powitali wiosnę. Było wesoło, kolorowo i radośnie. Dzieci z klasy I i IV przedstawiły inscenizację pod tytułem ,, Wiosenne przebudzenie”, nie zabrakło również tańców i piosenek. Wszystkie dzieci z młodszych klas pięknie śpiewały piosenki o wiośnie, a dziewczynki z klasy drugiej Czytaj więcej…

Wydarzenia

Jakie kwiaty kwitną wiosną? – zajęcia w Klubie Ekologa

Wiosna to piękny czas, zakwita mnóstwo kwiatów i cała przyroda budzi się do życia. Na zajęciach klubu ekologa uczniowie  ogadali filmiki o tematyce wiosennej pod tytułem: ,,Zwiastunach wiosny” oraz ,,Wiosenne kwiaty”. Dzieci dowiedziały się jakie kwiaty zakwitają wiosną, już wiedzą które z nich podlegają ochronie, których nie należy zrywać, mimo że Czytaj więcej…

Wydarzenia

Poznajemy zasady zachowania się przy stole – zajęcia w klasie pierwszej

Na zajęciach technicznych uczniowie z klasy pierwszej samodzielnie wykonywały pyszne kanapki. Przed ich wykonaniem dzieci poznały zasady właściwego zachowania się przy stole. Najpierw został odczytany przez nauczyciela wiersz ,,Śniadanie Grzesia”. Uczniowie wypowiadali się na temat jego treści ,  wskazywali  przykłady niewłaściwego zachowania chłopca oraz wyjaśniali,  jak Grześ powinien  zachować się Czytaj więcej…

Wydarzenia

Zajęcia w Klubie Ekologa – gry ekologiczne

W środę, po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, chętni uczniowie z klasy czwartej uczestniczyli w dodatkowych zajęciach Klubu Ekologa. Co miesiąc Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  wysyła  opiekunowi klubu jakieś zadanie do wykonania. W tym miesiącu – lutym, zadaniem dzieci było zagranie w gry o tematyce ekologicznej. Przygotowane zostały trzy gry pod tytułem: Czytaj więcej…

Wydarzenia

Rozwiązujemy Quizy – zajęcia w Klubie Ekologa

            Dnia 14 lutego 2024 roku uczniowie z klasy 4 należący do Klubu Ekologa wykonali jedno z zadań przeznaczonych na luty. Na  zajęciach pozalekcyjnych uczniowie rozwiązywali Quizy o tematyce ekologicznej. Uczniowie mieli do rozwiązania 6 Quizów opracowanych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu ekologicznego ,,Chrońmy Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Czytaj więcej…

Wydarzenia

Czy dokarmiać ptaki ? – zajęcia w klubie ekologa

W styczniu  2024 r. zostały przeprowadzone zajęcia o ptakach. Dzieci dowiedziały się jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów, a jakie pozostają na zimę w Polsce. Dzieci wspólnie z nauczycielem przeglądały książki przyrodnicze i oglądały zgromadzone ilustracje przedstawiające  różne ptaki. Odczytywały nazwy popularnych ptaków występujących w naszym regionie i ciekawostki o Czytaj więcej…

Wydarzenia

,,Mistrz Matematyki „ – konkurs sprawnego liczenia w klasie pierwszej

Dnia 19 stycznia 2024 roku w klasie pierwszej odbył się konkurs matematyczny. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności matematycznych uczniów. Chętni uczniowie rywalizowali o tytuł ,,Mistrza Matematyki”, mieli do wykonania 8 zadań wymagających sprawnego liczenia, logicznego myślenia i umiejętności matematycznych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 40 Czytaj więcej…