Wydarzenia

Zajęcia w Klubie Ekologa – opracowanie gry planszowej o tematyce ekologicznej

W środę, po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, chętni uczniowie z klasy czwartej uczestniczyli w dodatkowych zajęciach Klubu Ekologa.  Co miesiąc Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  wysyła  opiekunowi klubu jakieś zadanie do wykonania. W tym miesiącu zadaniem dzieci było opracowanie gry planszowej o tematyce ekologicznej. Wspólnie zdecydowaliśmy, że opracujemy grę o Magurskim Parku Czytaj więcej…

Wydarzenia

BIBLIOTEKARZ CZYTA DZIECIOM – INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE PIERWSZEJ

Rzeczą powszechnie wiadomą jest, że literatura piękna daje małemu czytelnikowi pewną miarę wiedzy o świecie, wprowadza elementy norm moralnych, kształtuje wyobraźnię, budzi refleksje, oddziaływuje na wszelkie sfery jego osobowości. Dziecko czytając bawi się i przeżywa różne sytuacje z bohaterem, przy okazji poznaje zasady dobrego wychowania i normy społeczne. Niejednokrotnie utwory te Czytaj więcej…

Opublikowany przez Barbara Źrebiec, temu
Wydarzenia

Ekologiczny dom – zajęcia w Klubie Ekologa

Zadaniem, które mieli wykonać uczniowie należący do Klubu Ekologa w czerwcu, było wykonanie pracy plastycznej  przedstawiającej ekologiczny dom.  Zanim uczniowie przystąpili  do wykonania tego zadania, obejrzeli bajkę edukacyjną pt. ,, Ekologiczny dom”. Potem oglądali przykładowe rysunki o tej tematyce, wykonane przez inne dzieci.  Przeprowadzona została również pogadanka na ten temat, Czytaj więcej…

Wydarzenia

5 CZERWCA – ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA 2023

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień Ochrony Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i stanowi moment, w którym każdy z nas może w dowolny sposób uczcić nierozerwalny związek rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego nas świata z myślą, Czytaj więcej…

Wydarzenia

Obszary i obiekty chronione w najbliższej okolicy – zajęcia w Klubie Ekologa (realizacja zadania wyznaczonego na miesiąc maj)

Uczniowie  należący do Klubu Ekologa raz w miesiącu mają wykonać zadanie wyznaczone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w związku z realizacją projektu ,,Mój kawałek świata – dbam o ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. W maju uczestniczyli oni w zajęciach o obszarach i obiektach chronionych znajdujących się w ich najbliższej Czytaj więcej…

Wydarzenia

Poznajemy zwierzęta chronione w Polsce – zajęcia w Klubie Ekologa

W poniedziałek (8  maja) uczniowie należący do Klubu Ekologa uczestniczyli w zajęciach, podczas których poznawali zwierzęta chronione w Polsce. Dzieci wspólnie z nauczycielem analizowały tablice dydaktyczne i odczytywały nazwy zwierząt podlegających ochronie. Dowiedziały się co zawiera ,,Polska czerwona księga”, poznały przykładowe zwierzęta zagrożone wyginięciem. Wiedzą, co im zagraża i co Czytaj więcej…

Wydarzenia

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – lekcja biblioteczna w klasie pierwszej

W związku z obchodzonym w maju Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek, w środę w klasie pierwszej została przeprowadzona lekcja biblioteczna. Na zajęciach dzieci opowiadały o swoich ulubionych bohaterach z baśni i bajek. Rozwiązywały zagadki oraz rozpoznawały po obrazkach bohaterów znanych bajek i podawały ich tytuły. Przeprowadzona została także rozmowa na temat roli Czytaj więcej…

Wydarzenia

Wyniki konkursu plastyczno – przyrodniczego na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej dotyczący ochrony naszej planety – Ziemi

W konkursie udział wzięli uczniowie z klas I-V Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach. Niezależna komisja konkursowa oceniła złożone plakaty o tematyce ekologicznej ,,Ziemia nasza planeta – nasz dom”. Przy wyborze prac komisja zwracała uwagę na zgodność z tematem, estetykę wykonanej pracy i pomysłowość w ujęciu tematu. W kategorii Czytaj więcej…

Wydarzenia

Zajęcia w Klubie Ekologa o Magurskim Parku Narodowym

Na początku kwietnia uczniowie z klasy 3 należący do Klubu Ekologa uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym. Podczas zajęć pozalekcyjnych oglądali prezentację o tym parku, przygotowaną przez wychowawczynię prowadzącą te zajęcia. Dzieci dowiedziały się kiedy został utworzony ten  park i jakie tereny obejmuje. Wiedzą, co  jest jego symbolem i Czytaj więcej…

Ogłoszenia

Konkurs plastyczno – przyrodniczy dla uczniów klas I – V

” CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ – ZIEMIĘ” Cele konkursu: – uwrażliwienie uczniów na konieczność ochrony przyrody, – promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych, – popularyzowanie wiedzy ekologicznej, – rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,  – wzmacnianie wiary we własne możliwości, – rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, – budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Regulamin Czytaj więcej…

Wydarzenia

Realizacja projektu ekologicznego ,,Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” 

Uczniowie klasy trzeciej uczestniczą w realizacji projektu ekologicznego organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pt. ,,Mój kawałek świata – dbam o ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.  W miesiącu marcu uczniowie uczestniczyli w ekologicznych warsztatach edukacyjnych prowadzonych on-line, w wymiarze10 godzin(5 tematów po 2 godziny lekcyjne) w następujących obszarach tematycznych: Czytaj więcej…

Wydarzenia

Woda źródłem życia! – zajęcia o tematyce ekologicznej przeprowadzone na świetlicy szkolnej

W związku z obchodzonym w marcu Światowym Dniem Wody, na zajęciach świetlicowych omawiane były zagadnienia związane ze znaczeniem wody w przyrodzie oraz koniecznością jej oszczędzania. Dzieci starsze omawiały zagadnienia i treści związane z wodą zamieszczone na gazetce tematycznej, znajdującej się na świetlicy szkolnej pt. ,,Woda źródłem życia”. Dowiedziały się jakie Czytaj więcej…

Wydarzenia

Wiosna tuż, tuż…   – zajęcia świetlicowe

Na zajęciach świetlicowych omawiane były zagadnienia związane z wiosną. Prowadzona była pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz zwiastunów wiosny. Dzieci czytały wiersze i przysłowia, rozwiązywały zagadki,  słuchały piosenek o tej tematyce. Malowały także  obrazki przedstawiające wiosenne kwiaty. Rozpoznawały je, nazywały i opisywały jak je należy pokolorować. We wtorek Czytaj więcej…

Wydarzenia

Konkurs sprawnego liczenia pt. ,,Mistrz Matematyki” w klasie trzeciej

Dnia 1 marca 2023 roku w klasie 3 odbył się konkurs matematyczny. Chętni uczniowie rywalizowali o tytuł ,,Mistrza Matematyki”, mieli do wykonania 14 zadań wymagających sprawnego liczenia, logicznego myślenia i umiejętności matematycznych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 45 minut, mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. W konkursie wzięło udział 7 dzieci. Czytaj więcej…

Wydarzenia

Kim był i czego dokonał Mikołaj Kopernik?

Na zajęciach świetlicowych uczniowie zostali zapoznani z krótkim życiorysem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika. Chętni uczniowie z klasy piątej odczytali informacje dotyczące tej postaci, które były zamieszczone w przygotowanej prezentacji. Młodsze dzieci kolorowały portret znanego astronoma. Uczniowie zapoznali się także z ciekawostkami dotyczącymi M. Kopernika, naszej planety Ziemi, gwiazdy Słońca i Czytaj więcej…

Wydarzenia

WALENTYNKI W KLASIE TRZECIEJ

Dnia 14 lutego 2023 roku w klasie trzeciej zorganizowane zostały WALENTYNKI. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci grały w gry rozwijające pamięć i koncentrację, rozwiązywały zagadki i rebusy, kolorowały obrazki. Dzieci otrzymały słodycze, balony i imienne serduszka od  wychowawczyni. W tym dniu odbył się również ,,Bal karnawałowy”, podczas którego były tańce przy Czytaj więcej…

Wydarzenia

W świątecznym nastroju

W klasie trzeciej zapanował świąteczny nastrój. Pachnie pierniczkami, które uczniowie samodzielnie zdobili na lekcji techniki. Choinka też pięknie przystrojona. Stroik świąteczny i kartki z życzeniami również gotowe.  Uczniowie czekają już tylko na wspólne świętowanie w dniu szkolnej wigilii.