Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Cecylia Piwowar-Nadymus

Z-ca dyrektora

mgr Małgorzata Głodziak