W  piątek – 7 czerwca 2024 roku w klasie pierwszej odbył się konkurs matematyczny LEON (Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy – Matematyka klasa I). Wzięło w  nim udział 6 dzieci. Uczniowie mieli do wykonania 22 zadania sprawdzające ich wiadomości i umiejętności matematyczne, jakie zdobyli w klasie pierwszej. Mieli je wykonać w ciągu 40 minut, za poprawne wykonanie wszystkich zadań mogli uzyskać 31 punktów. Konkurs odbył się w miłej i przyjaznej klasowej atmosferze. Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

I miejsce – Szymon Stachoń

II miejsce – Olivier Pykosz

III miejsce – Szymon Mroczka

I V miejsce – Zuzanna Bałon

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, a  zwycięzcy dyplomy i drobne nagrody od wychowawczyni. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i życzę dalszych sukcesów.

Kategorie: Wydarzenia