W maju tego roku uczniowie klasy czwartej wykonywali zielniki. Mieli zasuszyć i właściwie opisać po10 przykładów drzew, krzewów i roślin zielnych. Wszyscy uczniowie sumiennie wykonali to zadanie. Przynieśli do oceny pięknie wykonane prace, które przedstawili na zajęciach klubu ekologa. Za swoją pracę otrzymali bardzo dobre i celujące oceny. Oceny celujące otrzymali uczniowie, którzy  mieli w swoich zielnikach ponad stan zasuszonych roślin.

Kategorie: Wydarzenia