Wydarzenia

PREZENTUJEMY  SWOJE  ZIELNIKI

W maju tego roku uczniowie klasy czwartej wykonywali zielniki. Mieli zasuszyć i właściwie opisać po10 przykładów drzew, krzewów i roślin zielnych. Wszyscy uczniowie sumiennie wykonali to zadanie. Przynieśli do oceny pięknie wykonane prace, które przedstawili na zajęciach klubu ekologa. Za swoją pracę otrzymali bardzo dobre i celujące oceny. Oceny celujące Czytaj więcej…