W 2024 roku Dzień Polskiej Niezapominajki przypada na 15 maja (środa).

Dzień Polskiej Niezapominajki został zapoczątkowany w 2002 roku przez redaktora radiowej „Jedynki”, prowadzącego „Ekoradio” Andrzeja Zalewskiego. Pomysłodawca święta  zauważył, że Dzień Niezapominajki jest okazją do zmiany swoich codziennych przyzwyczajeń w celu ochrony środowiska. Niezapominajka jest symbolem pamięci, a pamiętać powinniśmy nie tylko o ludziach, ale także o otaczającej nas przyrodzie. W zamierzeniu dziennikarza, święto jest dniem miłości do naturalnego środowiska.
Celem obchodów jest promowanie ekologicznych postaw, ochrona środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej Polski. Dzień Polskiej Niezapominajki staje się okazją do upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożonych gatunków roślin oraz zadbania o niepowtarzalne walory przyrodnicze. Symbolem święta jest niezapominajka polna, dosłownie zwana „mysim uszkiem”.

15 maja już po raz kolejny będziemy obchodzili Święto Polskiej Niezapominajki. Nasza niezapominajka nawiązuje do tradycji wiejskich bukietów, które układane były z kwiatów polnych i łąkowych. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale rośnie również w naszych ogrodach i obejściach, a 15 maja zakwitnie w naszych sercach.

W związku ze zbliżającym się świętem uczniowie z klasy 4 na zajęciach Klubu Ekologa dowiedzieli się od kiedy i po co został utworzony ten dzień. Wspólnie z opiekunem wykonali gazetę tematyczną o tym święcie, ozdobili ją pokolorowanymi rysunkami niezapominajek.

Kategorie: Wydarzenia