Zmiana numer konta do wpłaty za obiady od 1 stycznia 2024
Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na  rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Bieczu

07 8627 1024 2026 6600 0019 0001

W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest odpłatność.
Opłatę należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.