SPRZĄTANIE ŚWIATA – 15.09.2023 r.
Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Kątach wzięli udział w Akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA .
„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana – australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy: młodzież, dorośli – wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: edukacja ekologiczna w szkołach, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów.
W tym roku odbywa się ona pod hasłem „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”. Celem tegorocznej edycji „Sprzątanie świata – Polska 2023”, jest ukazanie wyjątkowości akcji, która łączy ponad pokoleniami i podziałami. Od 30 lat angażują się w nią szkoły z całego kraju, grupy sąsiedzkie, rodziny, a także całe miasta, gminy i powiaty. Dzięki wspólnym aktywnościom sprzątają lasy, parki i łąki z setek tysięcy kilogramów śmieci.
Uczniowie naszej szkoły na lekcjach poprzedzających akcję poznali cel oraz historię akcji „Sprzątanie świata”, przypomnieli zasady selektywnej zbiórki odpadów, uczyli się dbania o środowisko naturalne a także wykonali napis z hasłem: POSPRZĄTAJMY RAZEM ŚWIAT.
Akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny – była to zatem doskonała okazja do promocji działań proekologicznych w środowisku lokalnym i rodzinnym uczniów.
I jeszcze jedno przesłanie, dodatkowe, paradoksalnie – najważniejsze. Nie chodzi przecież o to, żeby takich akcji organizować jak najwięcej. Chodzi o to, by ich liczba malała i by po prostu stawały się one co raz mniej potrzebne, by nie śmiecić więcej.
Ale to zależy już od NAS WSZYSTKICH.

Kategorie: Wydarzenia