Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień Ochrony Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i stanowi moment, w którym każdy z nas może w dowolny sposób uczcić nierozerwalny związek rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego nas świata z myślą, że „Ziemia jest tylko jedna”.  W tym roku ekolodzy i różne organizacje łączą siły, żeby zakończyć zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi. Dzień ten przypomina nam, że zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi można zapobiec. Działania inicjowane we wszystkich sektorach życia społecznego mają moc. Szkody wyrządzone przez zanieczyszczenia można zatrzymać i naprawić, trzeba tylko zacząć działać. Pamiętajmy, wszyscy musimy się angażować w działania na rzecz naszej planety i skuteczniej nakłaniać przywódców do energiczniejszego przeciwdziałania problemom, przed którymi stajemy każdego dnia. Wszyscy razem, jak i każdy z osobna jesteśmy odpowiedzialni za „kondycję” naszej matki – Ziemi. Tego powinniśmy uczyć dzieci już od najmłodszych lat, gdyż ukształtowanie prawidłowej postawy współczesnego człowieka, a zwłaszcza dziecka, wobec otaczającej przyrody jest we współczesnym świecie sprawą najważniejszą.

W związku z obchodami tego święta, w naszej szkole 5 czerwca uczniowie należący do Klubu Ekologa uczestniczyli w zajęciach, podczas których omawiane były zagadnienia związane z ochroną przyrody. Poszczególni uczniowie czytali informacje zamieszczone w broszurze ,,Jak pomagać środowisku na co dzień ?”. Książeczki te otrzymali od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w związku z realizacją projektu ekologicznego. Dzieci dowiedziały się jak należy segregować odpady, wiedzą co to są odpady szczególnie niebezpieczne i co można wrzucić do kompostownika. Wiedzą również jak można zrobić ekologiczne zakupy, oszczędzać wodę, czy energię oraz jakie rzeczy nadają się do recyklingu. Po omówieniu tych zagadnień uczniowie mieli kilka zadań do wykonania: pokolorować odpowiednio obrazek z pojemnikami do segregacji odpadów,  posegregować odpady do odpowiednich pojemników, zaznaczyć odpady, które powinny trafić na kompost oraz te, które są szczególnie niebezpieczne. Następnie wybrać produkty w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Pod koniec zajęć uczniowie  wspólnie z nauczycielem przyrody wykonali gazetkę tematyczną ,, Jak możemy pomóc przyrodzie?” zamieszczoną na korytarzu szkolnym.

 

Kategorie: Wydarzenia