Uczniowie klasy trzeciej uczestniczą w realizacji projektu ekologicznego organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pt. ,,Mój kawałek świata – dbam o ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.  W miesiącu marcu uczniowie uczestniczyli w ekologicznych warsztatach edukacyjnych prowadzonych on-line, w wymiarze10 godzin(5 tematów po 2 godziny lekcyjne) w następujących obszarach tematycznych:

– segregacja odpadów i recykling,

– 17 pomysłów na oszczędzanie wody,

– sposoby na ochronę powietrza,

– miniplastik w środowisku wodnym,

– oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój.

Po zakończeniu warsztatów w klasie tej został założony Klub Ekologa, którego opiekunem jest wychowawczyni klasy, będąca zarazem nauczycielem przyrody. Uczniowie spotykają się po lekcjach w poniedziałki. Pierwszym zadaniem, które wykonali było narysowanie rysunków o tematyce ekologicznej.

Realizacja tego projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, kształtowanie u nich prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody.

Treści, które będą realizowane na zajęciach Koła Ekologicznego mają zwrócić uwagę dzieci na zagrożenia środowiska. Wynikają one głównie ze zmian klimatycznych oraz działalności człowieka, zwłaszcza rolniczej i przemysłowej.

Podczas zajęć w Klubie uczniowie będą mieli możliwość poznania i utrwalenia zasad związanych z ochroną środowiska, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich zachowania proekologiczne w przyszłości.

Kategorie: Wydarzenia