Zapraszamy rodziców i uczniów do  konsultacji  z nauczycielami.

Plan godzin dyspozycyjności nauczyciela  . Rok szkolny 2022/23

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień  tygodnia  Od –do Budynek
1 Piwowar- Nadymus  Cecylia Środa 12.30-13.30 183
2 Dykas Joanna Piątek 13.00- 14.00 183
3 Wokurka Elżbieta Piątek 12.20 – 13.20 183
4 Źrebiec Barbara Poniedziałek 12.10- 13.10 183
5 Wójcik  Justyna Poniedziałek 13.20-14.20 224
6 Wokurka Magdalena Poniedziałek 13.20-14.20 224
7 Głodziak Małgorzata Środa 13.10-14.10 224
8  Leputa Katarzyna Czwartek 12.25- 13.25 183
9  Mroczka Andrzej Poniedziałek 12.30-13.30 224
10  Mroczka Magdalena Poniedziałek 7.30- 8.00 224
11 Maria Stoś Czwartek 13.30-14.00 224
12 Zięba Renata Środa 13.15 – 13.45 183
13  Grzywacz  Barbara Czwartek 13.45-14.45 183
14 Hyziak Krzysztof Środa 12.30-13.00 183
15 Stopa  Paulina Środa

Piątek

12.00-12.3011.40 – 12.10 224

183

16 Krzysztof Biernacki Poniedziałek 14.05 – 14.35 224
18 Sylwia Kilar Piątek 11.00-11.30 183
19 Gumienna Małgorzata Piątek 9.45 – 10.15 224
20 Świerzowska Barbara Piątek 13.10- 13.40 224
21 Skiba Maria Wtorek 12. 30-13.00 183
22 Merchwa Andrzej I i III wtorek miesiąca 13.10 -14.10 183
23 Edyta  Żarnowska Środa 7.30- 8.00 224
Obowiązek realizowania godzin dostępności ma każdy nauczyciel samorządowej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy. Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze:

  • jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu.

W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. Godzina konsultacji jest realizowana w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciela nie jest więc dodatkową godziną pracy. Czas jej trwania nie może być jednak skracany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczyciela. W praktyce będzie to oznaczało, że dostępność w wymiarze 1 godziny tygodniowo musi zapewnić nauczyciel:

  • wychowania przedszkolnego zatrudniony na 25/22 etatu,
  • języka polskiego, zatrudniony na 18/18 etatu
  • logopeda, zatrudniony na 10/20 etatu.

Co ważne, jedną godzinę dostępności w ciągu dwóch tygodni musi zagwarantować uczniom i rodzicom także nauczyciel, który w danej szkole prowadzi choćby jedną godzinę zajęć, jeżeli jest w tej szkole zatrudniony.   O czym jeszcze pamiętać podczas organizacji konsultacji? Poznaj odpowiedzi ekspertów na najczęściej zadawane pytania.

Godzina dostępności nauczyciela to czas na konsultacje, a nie na zajęcia z uczniami

Tuż po opublikowaniu nowelizacji Karty Nauczyciela, w której wprowadzono obowiązkowej konsultacji, wśród nauczycieli zawrzało. Okazało się bowiem, że w niektórych placówkach godziny konsultacji chciano przeznaczyć na prowadzenie zajęć z uczniami. Takie rozwiązanie nie jest prawidłowe.

Tzw. godziny dostępności są gwarantowane w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, czyli tzw. zajęć statutowych. Zgodnie z art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela, w ramach zajęć i czynności statutowych nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy to również konsultacji – przeznaczony na nie czas nie może być czasem prowadzenia przez nauczyciela dodatkowej godziny zajęć.