Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001

Bank Spółdzielczy w Rymanowie.

W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest odpłatność.
Opłatę należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Kategorie: Ogłoszenia